Pohotovostní číslo, pro vyřizování technických problémů mimo pracovní dobu

Aktuality


 

O společnosti

Společnost TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. byla založena Městem Frýdlant n.O., jako jediným společníkem dne 16.8.1995. Hlavní činnost společnosti, kterou je výroba a rozvod tepelné energie, byla zahájena 1.1.1996. V té době společnost provozovala dvě kotelny na tuhá paliva, jednu kotelnu na zemní plyn a dvě předávací stanice.

mala-galerie

Činnost společnosti lze od jejího založení rozdělit na čtyři etapy. V období 1996-1998 byla provedena plynofikace obou kotelen na tuhá paliva. Vlivem relativně nízké ceny zemního plynu, nižší spotřeby elektřiny na výrobu tepla spalováním zemního plynu než spalováním uhlí, mnohem vyšší účinnosti plynových kotelen vyžadujících pouze občasnou kontrolu místo trvalé obsluhy došlo k výraznému snížení provozních nákladů, a tím ke snížení ceny tepla. Dalším významným krokem této etapy byla realizace dynamické regulace na patách objektů a tím vyregulování rozvodné soustavy s optimalizací spotřeby tepla. Úsporná opatření se pak také promítla do snížení množství prodaného tepla.

Charakteristickým rysem druhé etapy (1999-2002), byla expanze do přilehlých obcí. Společnost v tomto období postavila 9 vlastních zdrojů tepla v pronajatých nebytových prostorách, převážně ve vlastnictví obcí nebo jimi zřízených subjektech (školy, DPS, domov důchodců, apod.). Využitím nových technologií (většinou kondenzačních kotlů) odběratelům klesly provozní náklady až o 40 %. Expanze výroby tak pomohla nahradit pokles prodeje tepla způsobený realizací úsporných opatření v lokalitě Frýdlant n.O. 

 

mala-galerie

Třetí etapou, která rovněž nesla znaky expanze, byl pronájem kotelny Ferrum. Prodej tepla se tím téměř zdvojnásobil a při nezměněném počtu režijních pracovníků umožnil snížit podíl stálých nákladů v ceně tepla. Tato etapa byla ukončena koncem roku 2005 vydražením kotelny a horkovodních rozvodů tepla.

Samostatnou etapou v rozvoji společnosti bylo zahájení provozu „sportovně rehabilitačního centra“ na konci roku 2002. Etapa byla ukončena převedením majetku ve vlastnictví města do společnosti. Převod byl uskutečněn se záměrem dalšího investičního rozvoje, jehož příprava byla zahájena koncem roku 2010.

Hlavním znakem současné etapy bylo napojení převážné části lokality Frýdlantu nad Ostravicí na kotelnu Ferrum. Prudký nárůst ceny zemního plynu zvýhodnil dodávky tepla vyráběného převážně z uhlí. Ve spojení s úspornými opatřeními se podařilo zvýšit celkovou účinnost zdroje oproti stavu v r. 2002.

Prioritou společnosti, jak to vyplývá z krátkého přehledu dosavadní historie, je spokojenost odběratelů tepla a teplé užitkové vody a návštěvníků „sportovně rehabilitačního centra“. Společnost se po celou dobu své existence snaží operativně reagovat na aktuální podmínky podnikání v energetických odvětvích, a řešit nárůst cen primárních paliv a energií snižováním stálých nákladů.

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

TERMO - Informace o zpracování osobních údajů GDPR.pdf