Způsob uplatnění reklamace

telefonicky na telefonním čísle:
+420 558 675 080

elektronickou formou na e-mailové adrese:
info@termo.biz

písemně na adrese:
T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.,
Hamernická 233, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

osobně v kanceláři firmy na adrese:
Jiráskova 145, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Práva odběratele ve věci sporu

Případné spory řeší příslušný soud.
Reklamaci vyúčtování dodávky tepelné energie může odběratel uplatnit do
30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyúčtování dodávky tepelné energie doručeno.

Další kontaktní údaje

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
tel.: +420 564 578 666
mail: podatelna@eru.cz
web: www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
mail: posta@mpo.cz
web: www.mpo.cz

Státní energetická inspekce

Gorazdova 1969/24, 120 21 Praha 2
tel.: +420 224 907 340
mail: posta@sei.gov.cz
web: www.mpo.cz