Reklamace


Způsob uplatnění reklamace

telefonicky na telefonním čísle:

písemně na adrese:

elektronickou formou na e-mailové adrese:

osobně v kanceláři firmy na adrese:

558 675 080

T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o., Hamernická 233, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

info@termo.biz

Jiráskova 145, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Práva odběratele ve věci sporu

Případné spory řeší příslušný soud.

Reklamaci vyúčtování dodávky tepelné energie může odběratel uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyúčtování dodávky tepelné energie doručeno.


Další kontaktní údaje

Instituce:


Energetický regulační úřad

Sídlo:


Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

Kontakty:


tel.: 564 578 666

e-mail: podatelna@eru.cz

WWW: www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

tel.: 224 851 111

e-mail: posta@mpo.cz

WWW: www.mpo.cz

Státní energetická inspekce

Gorazdova 1969/24, 120 21 Praha 2

tel.: 224 907 340

e-mail: posta@sei.gov.cz

WWW: www.mpo.cz