Divize společnosti TERMO Frýdlant n.O. s.r.o. – Technické služby, zajišťuje pro město Frýdlant nad Ostravicí následující služby:

  • údržbu ploch veřejné zeleně
  • údržbu městských dřevin
  • údržbu městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.)
  • letní údržbu místních komunikací a ploch (mechanické a chemické čištění pochozích ploch, žlabového odvodnění chodníků apod.)
  • zimní údržbu místních komunikací dle plánu zimní údržby Města Frýdlant nad Ostravicí
  • údržbu veřejného osvětlení, vánoční výzdoby, městského rozhlasu, elektrických zařízení v podchodu a kašen)