Veřejné zakázky


3.)

Rekonstrukce potrubí topné vody DN 200 – Trasa A, ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na provedení rekonstrukce teplovodních rozvodů DN 200 – Trasa A, dle projektové dokumentace ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 30. 4. 2020, 12:00 hod.)

2.)

Nájem sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí, sezóna 2020

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na pronájem a instalaci sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí v letním období roku 2020.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 30. 4. 2020, 12:00 hod.)

1.)

SO 09A – Horkovodní vedení pro BD Panorama ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na provedení nových horkovodních rozvodů, pro napojení nově budovaných 5 bytových domů na rozvody tepelné energie společnosti T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 31. 3. 2020, 12:00 hod.)