Veřejné zakázky


7.)

Nájem sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí, sezóna 2021

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na pronájem a instalaci sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí v letním období roku 2021.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 20. 4. 2021, 14:00 hod.)

Vyvěšeno dne 17. 3. 2021

6.)

Domovní předávací stanice pro SVJ 782 a Gymnázium BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je dodávka a montáž 2 ks domovních předávacích stanic, vč. demontáží stávajícího zařízení, ve výměníkové stanici pro bytový dům SVJ 782, Dvořákova ul. a objekt Gymnázia BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 25. 2. 2021, 12:00 hod.)

5.)

Dodávka žací techniky pro údržbu městské zeleně ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je dodávka 2 ks velkoplošných žacích strojů pro zajištění činností údržby městské zeleně ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 28. 1. 2021, 12:00 hod.)

4.)

Domovní předávací stanice pro BD Panorama ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na provedení dodávky a montáže 5 nových horkovodních domovních předávacích stanic pro bytové domy Panorama, vč. systému MaR, dle projektové dokumentace ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 17. 12. 2020, 12:00 hod.)

3.)

Rekonstrukce potrubí topné vody DN 200 – Trasa A, ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na provedení rekonstrukce teplovodních rozvodů DN 200 – Trasa A, dle projektové dokumentace ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 30. 4. 2020, 12:00 hod.)

2.)

Nájem sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí, sezóna 2020

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na pronájem a instalaci sanitárních kontejnerů na letním koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí v letním období roku 2020.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 30. 4. 2020, 12:00 hod.)

1.)

SO 09A – Horkovodní vedení pro BD Panorama ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem této zakázky je výběr Zhotovitele na provedení nových horkovodních rozvodů, pro napojení nově budovaných 5 bytových domů na rozvody tepelné energie společnosti T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

Termín podání nabídek: ukončeno (do 31. 3. 2020, 12:00 hod.)