Výběrové řízení ukončeno.

Předmětem zakázky je instalace nové VTL/STL přípojky zemního plynu (ZP) do kotelny Ferrum zadavatele, nacházející se na parcele č. 1263/29 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, 28. 6. 2023

Příloha:

 

Odpovědi na dotazy uchazečů, 18. 7. 2023

Příloha: