Výběrové řízení ukončeno.

Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné energie zadavateli, prostřednictvím nově instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET), s umístěním v kotelně „Ferrum“ zadavatele, nacházející se na parcele č. 1263/29 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí.

 

Příloha:

 

Vysvětlení zadávací dokumentace (1. 11. 2023):

 

Vysvětlení zadávací dokumentace (9. 11. 2023):