Pohotovostní číslo, pro vyřizování technických problémů mimo pracovní dobu

Kategorie: O společnosti

Rekonstrukce CZT ve Frýdlantu nad Ostravicí

Tato investiční akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na konci července byla zahájena realizace stavby zhotovitelem společností TENZA, a.s.

Celková rekonstrukce rozvodů řeší rekonstrukci vytápění v objektech bytových domů na ulici Bezručova, Jiráskova a Wolkerova. Bude provedena kompletní výměna teplovodních rozvodů ve stávajících teplovodních kanálech a budou nainstalovány nové výměníkové stanice pro vytápění a přípravu teplé vody v jednotlivých objektech sídliště kolem kotelny B. Další stavební práce budou probíhat ve výrobním areálu Ferrum, kde bude vysazena nová horkovodní přípojka topného rozvodu centrálního zdroje tepla a dojde k napojení objektu společnosti Multitex Chrobák. Poslední část rekonstrukce se týká výměny izolace na venkovním páteřním horkovodu CZT v areálu Ferrum.

 

print Formát pro tisk